Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

Hogyan kell besorolni azt a közalkalmazott falugondnokot, aki szakmunkásbizonyítvánnyal és jogosítvánnyal rendelkezik, valamint azt, akinek érettségije és szakmája mellett  jogosítványa is van, ami kell a munkavégzéséhez? Mindketten elvégezték a falugondnoki tanfolyamot, de ez a jogszabály szerint nem emeli meg eredeti képzettségüket.

A Kjt. 64. § /1/, /2/ bekezdése alapján a közalkalmazott fizetési fokozatát közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kell megállapítani.

A jubileumi jutalomra jogosultság esetében figyelembe vehető időszak, ez a szabályozás érvényes a fizetési fokozatok tekintetében és itt is a Kjt. 87/A. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni (tanácsi, önkormányzati, állami, költségvetési intézményeknél) közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt.  

-         A Kjt. 65. § /1/ bekezdése szerint a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján 3 évenként eggyel magasabb fizetési fokozatba lép. A közalkalmazottat a tárgyév első napján kell a magasabb fizetési fokozatba sorolni. 

-         A Kjt. 63. § értelmében a "B" fizetési osztályba kell besorolni az a közalkalmazottat, aki szakmunkásképző bizonyítvánnyal rendelkezik. A "C" fizetési osztályba kell besorolni azt a közalkalmazottat, aki alapfokú iskolai végezettséget igénylő munkakörben, középiskolai végzettséghez munkakörbe kerül foglalkoztatásra. A "D" fizetési osztályba kell besorolni azt a közalkalmazottat, aki alapműveltségi vizsgát igénylő szakképesítésre, vagy a középiskolásra utaló évfolyamának elvégzését igénylő szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött munkakörben kerül foglalkoztatásra. Mindhárom fizetési osztálynál - az OKJ-ban szereplő szakképesítések szerint a középfokúnak minősülő szakvizsgák fogadhatók el és az ott meghatározottak alapján vehetők figyelembe a magasabb besorolásnál.