Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

Falugondnok jubileumi jutalma. 30 év munkaviszony után kaphat-e jubileumi jutalmat az a közalkalmazottként dolgozó falugondnok, aki 16 éve (1989 óta) dolgozik falugondnokként, s korábban különböző munkahelyei voltak, s ezekről a munkahelyekről nem áthelyezéssel került jelenlegi munkahelyére, s gyermekei születésénél is "szünetel" néhány év? 

A Kjt.( 1992. évi XXXIII. Törvény) 78. § /1/ bekezdés b) pontja rendelkezik arról, hogy 30 év közalkalmazotti jogviszony esetén a közalkalmazottnak 3 havi illetményének megfelelő összeg jár jubileumi jutalom jogcímén. A jogosultság megállapításánál a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt az általános szabályok szerint kell számításba venni. Ez azt jelenti, hogy a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő meghatározásánál -a jubileumi jutalomra jogosultság megállapítása szempontjából - figyelembe kell venni:  

-         a Kjt. hatálya alá tartozó munkaáltatónál (tanácsi, önkormányzati, állami költségvetési intézményeknél). A jubileumi jutalomra jogosultság megállapításánál a közalkalmazottnak az áthelyezések szakadatlan láncolatával keletkezett valamennyi korábbi (1992. előtti) munkaviszonya időtartamát figyelembe kell venni.  

-         A fentiekben felsoroltakon belül azt az időt, amely alatt a közalkalmazott nem végzett munkát, a közalkalmazotti jogviszony szünetelt (pl.: a 30napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság ideje, a gyes, a gyed ideje) bele számít. A közalkalmazotti jubileumi jogosultság szempontjából a sorkatonai szolgálatban eltöltött idő nem vehető figyelembe.