Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

Jár-e MUNKARUHA JUTTATÁS a falu- és tanyagondnokoknak? – ezzel a kérdéssel kereste meg egyesületünket több falugondnok.

Ezt a kérdést az: 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (11) bekezdése szabályozza. 
A személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát kell biztosítani. A munkaruha-juttatás feltételeit a munkáltató állapítja meg. Az alap- és a szakellátást biztosító intézményekben az ellátást igénybe vevőkkel közvetlenül foglalkozó személyek részére szükség esetén védőruhát is kell biztosítani. Az ellátást igénybe vevőkkel közvetlenül foglalkozó személyek alatt a 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének I. „Ágazat-specifikus munkakörök a szociális területen” cím alatt megjelölt munkakörökben foglalkoztatottakat kell érteni.