Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

TÁJÉKOZTATÓ

az FVM 9/2008. (I.24.)  rendelete alapján
a falu- és tanyagondnoki gépjárművek beszerzésére
igénylést benyújtani kívánó településeknek.

Megjelentek a 9/2008-as FVM-rendelethez kapcsolódó dokumentumok a www.mvh.gov.hu honlapon.

Az MVH közleményében ismerteti a támogatásban való részvétel illetve a támogatás igénybevételének egyéb feltételeit, valamint a támogatási igény elbírálásának és a kifizetés igénylésének módját. Tájékoztatás kapható az ellenőrzésről és a kapcsolódó jogszabályokról is. A közlemény után megtalálhatók a benyújtandó dokumentumok.

A dokumentumok letölthetők honlapunkról, vagy a www.mvh.gov.hu honlapról.

Kérem, hogy felmerülő kérdéseiket e-mailen küldjék meg egyesületünknek, melyre az MVH illetékes szakembereitől kérünk és várunk választ.

Letölthető dokumentumok:

 MVH közlemény (65/2008 V.15-számú)

 65/2008 Támogatási kérelem - Főlap

  65/2008 Támogatási kérelem-Kistérségi közlekedési szolgáltatás betétlap

 65/2008 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ - támogatási kérelemhez

 65/2008 MVH Regionális illetékességű megyei kirendeltségek

 65/2008 "B" kategóriás jogosítvánnyal vezethető gépjárművek

 65/2008 "D" kategóriás jogosítvánnyal vezethető gépjárművek

 65/2008 G001 - Regisztrációs lap

 65/2008 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ - (a G001-es számú Regisztrációs lap kitöltéséhez)

 65/2008 G002 - Regisztráció Módosító Lap

 65/2008 Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről

 A  rendelet szövege letölthető innen  

 A rendelet mellékletének szövege letölthető innen

 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

 54/2008. (IV. 24.) FVM mellékletek

 G001-es Ügyfélregisztrációs adatlap

 Ügyfélregisztrációs adatlap kitöltési útmutató

 Támogatási kérelem - Főlap

 Támogatási Kérelem - Kistérségi közlekedési szolgáltatás betétlap 

 Kitöltési útmutató - Támogatási kérelemhez 

 MVH Regionális illetékességű megyei kirendeltségek

 "B" Kategóriás jogosítvánnyal vezethető gépjárművek

 "D" Kategóriás jogosítvánnyal vezethető gépjárművek

 Regisztráció módosító lap 

 MVH közlemény (18/2008 II.29-számú) 

 Az ÚMVP Irányító Hatóságának 25/2008 (IV. 7.) közleménye

 34/2008. (IV. 01.) MVH Közlemény

 Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról

 Kitöltési útmutató - Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról 

 Az ÚMVP Irányító Hatóságának 29/2008. (IV. 24.) közleménye

 

Tájékoztató
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások igénylésével kapcsolatban

Tekintettel arra, hogy 2008. május 1. munkaszüneti nap, május 2-a pedig a 2008. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 27/2007. (IX. 29.) SZMM rendelet alapján pihenőnap, melyen a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál a munka szünetel, így az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások igénylésének utolsó postára adási ideje 2008. május 5-e (hétfő).

 

Kérdések és válaszok az FVM 9/2008-as rendelete alapján történő gépjárművek beszerzéséhez

A válaszokat az MVH szakembereitől kaptuk.

Kérdés: Kérdésem, hogy a kérelem benyújtó székhelyének kell csak valamely településlistán szerepelnie, vagy azon településeknek is, amelyek a busz úticéljai között lesznek? Amennyiben az úticéloknak is szerepelnie kell a településlistában, úgy pl. egy nyírtassi székhelyű kérelmező nem szállíthatja el a gyerekeket pl. Mátészalkára (mely egyik településlistán sem szerepel), mert az nem lehet úticélja?

Válasz: A támogatás feltétele az, hogy a támogatási kérelmet benyújtó önkormányzat az FVM rendelet mellékletében szereplő településen működjön, ebben az esetben egy önkormányzat nyilván a saját közigazgatási területén látja el a feladatot, nem másén. Ha társulás adja be a kérelmet, akkor csak azon tagtelepüléseire nézve láthatja el a feladatot, amelyek szerepelnek a mellékletekben, non-profit szervezet kérelmező esetében szintén a székhelye, telephelye az adott mellékletek egyikében szereplő településen kell legyen és mivel erre nincs előírás, az a lényeg hogy a terület lakosai érdekében történjen a szolgáltatás. Azaz azért beviheti a gyerekeket Mátészalkára (hiszen ez a helyi gyerekek érdekkörében merül fel), de nyilván ne ez legyen a fő feladata, hanem főként olyan, amit helyben végez. A lényeg inkább, hogy ne a mátészalkai gyerekeket szállítsa.

Kérdés: Létezik egy 3 önkormányzatból álló önkormányzati társulás. A társulás egyik önkormányzata (ahol egyébként a társulás székhelye is van), szerepel a településlistán, de a másik 2 önkormányzat nem. A kisbuszt a társulásnak csak az az 1 tagja fogja használni, aki szerepel a településlistán. Ebben az esetben is szükséges az, hogy a társulás minden tagja szerepeljen a településlistában, miközben a szolgáltatással csak 1, a településlistában szereplő önkormányzat lesz érintve?

Válasz: Az FVM rendelet alapján támogatásra jogosultak a rendelet 1. és 1/a melléklete szerinti tagönkormányzatokat is magába foglaló önkormányzati társulás a rendelet 1. számú melléklete szerinti önkormányzatok vonatkozásában. Nem szükséges, de ebben esetben másik két önkormányzat területe nem eshet bele a szolgáltatási területbe. Javasolt, hogy önállóan pályázzon az önkormányzat.

Kérdés: A 9/2008-as rendelet lehetővé teszi a feladatátadást, melyhez kapcsolódóan a kérelemhez feladatátadási szerződés csatolását is előírja. Ez az eset azt feltételezi, hogy valamely szervezet be fogja nyújtani a kérelmet és ehhez képest egy másik szervezet lesz a jármű használója. A kérdések és válaszok között számtalanszor köszön vissza az a megjegyzés, hogy annak kell a kérelmet benyújtania, aki az eszközt használni fogja. Fenti esetben ez nyilván nem állja meg a helyét. Milyen alapvető „szabályok” vonatkoznak a feladatátadásra vonatkozólag? Pl.: Már átadott feladat esetén is lehet így kérelmet benyújtani? Csak olyan esetekben nyújtható be így kérelem, ha a feladatátadás a kérelem benyújtásáig nem történt meg (így viszont nem kérhetnénk azt, hogy csatoljon feladatátadási szerződést)? A fejlesztés eredményeként kell a feladatot átadni? Mit kell tartalmaznia a feladatátadási szerződésnek? stb.

Válasz: Véleményem szerint a feladat-átadás csak úgy képzelhető el, hogy egy önkormányzat átadja a feladatot vagy egy nonprofit szervezetnek, vagy egy társulásnak, abban az esetben, ha ez már egy működő szolgálat/szolgáltatás a feladatellátó (társulás vagy nonprofit szervezet) adja be a kérelmet, és simán tudja csatolni a feladat-ellátási szerződés másolatát majd a kifizetési kérelemhez. Ennek tartalmi követelményei vannak csak, szerintem, azaz egy szerződés, amiben megállapodik a feladatátadó és a feladatátvevő, a mi szempontunkból azért lényeges, hogy lássuk, a feladat valódi, egy valódi szerződés alapján látja el az, aki a támogatást nyerte, és mondjuk nem szűnik meg a feladatellátási szerződés alapján a szolgálat pl. fél év múlva…
Egy másik eset, ami sajnos az értékelési szempontok között benne maradt a rendeletben, vagyis annak Komplexitás/Partnerség pontja alapján elképzelhető, hogy még nem működő szolgálat esetén az önkormányzat a kérelmező, de átadja majd a feladatot. Ebben az esetben is képes majd az önkormányzat beadni a kifizetési kérelemhez az addigra megkötött feladatellátási szerződést.

Kérdés: A támogatás során igénybe vehető közlekedési járművet intézményünk elsősorban a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos külterületek, a kistérségünkhöz szorosan kapcsolódó települések esélyegyenlőségének növelésére, az ott élők életfeltételeinek javítására, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutására (pl. háziorvosi rendelésre, valamint egyéb egészségügyi intézménybe szállítás) és a már meglévő szociális alapellátások kiépítésének elősegítésére venné igénybe, ilyen pl. házi segítségnyújtás, idősek klubja, szenvedélybetegek közösségi ellátása. Részben látogatásokra, részben a foglalkozásokra való szállítás intézményünkbe.
Kérdéseim a következők:
Van- e lehetőség ilyen szolgáltatások igénybevételével a támogatást igénybe venni?

Válasz: Amennyiben a szolgáltatás megfelel a vonatkozó FVM rendelet céljának, és a kérelmező az FVM rendeletben szereplő összes feltételt teljesíti: igen.

Kérdés: A gépjármű katalógusban szereplő gépjárművet helyi, a mi esetünkben Ceglédi márkakereskedőnél kell beszerezni, tőlük kell árajánlatot kérni? A gépazonító, illetve vámtarifaszám alapján tudják ők a katalógusban szereplő gépjárművet biztosítani az általunk választott felszereltségi szintnek megfelelően?

Válasz: Árajánlatot nem kell csatolni a támogatási kérelemhez, de azért kell kérni, hogy az ügyfél tudja, hogy mennyibe fog kerülni a gépjármű, amit beszerez. A gépjármű-katalógusban szereplő ár, a felszereltségi szintnek megfelelően referencia árnak számít. Ez azt jelenti, hogy a kötelező és az opcionális beépített eszközök alapján kialakult egyedi gépjárműre a kifizetési kérelmi időszakban a referencia árnál magasabb összeget nem jár, támogatásként. A 100%-os támogatás a referencia árig érvényes, az a fölötti vételárat az ügyfélnek kell állni. Nem szükséges helyi márkakereskedőtől vásárolni. Az azonosítást pedig remélhetőleg meg tudják oldani.

Kérdés: Ha most az önkormányzat lesz a kérelmező, de időközben (az öt év működtetési idő alatt) átadja a feladatot civil szervezetnek ellátási szerződéssel, az autót pedig szerződéssel, térítésmentesen, a szervezet pedig maradéktalanul teljesíti is a vállalt feladatokat, az mvh-s monitorozás során elfogadjátok-e majd ezt a megoldást?
A hatályos szociális törvények szerint erre van lehetőség.

Válasz: Ha az új ügyfél (feladatátvevő) megfelel minden feltételnek, amelyek alapján átvállalhat egy működtetési kötelezettséget, akkor igen.
23/2007. (IV.17.) FVM rendelet
10. § (1) Az ügyfél által a támogatás igénybevételével összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítésének időtartama alatt a mezőgazdasági üzem egészének, illetve a kötelezettség vállalásával érintett részének átruházása csak a kötelezettségek átvállalásával lehetséges. Az átvállalással az átadó mentesül a kötelezettségek alól. Az átvállaló - a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - csak egy személy lehet.
(2) A kötelezettség átvállalásához az MVH előzetes jóváhagyása szükséges. Az erre irányuló kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani az MVH ügyfél lakóhelye (székhelye) szerint illetékes megyei kirendeltségéhez, amennyiben a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály eltérően nem rendelkezik. A kötelezettség átvállalása nem hagyható jóvá, ha az átvevő nem felel meg a támogatásra való jogosultsági feltételeknek.
(3) Az átvállalás esetén kívül az 1974/2006/EK rendelet 44. cikkének (2) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén mentesíteni kell az ügyfelet a részére kifizetett támogatás visszatérítése alól. Az erre irányuló kérelmet - melyben a mentesítésre alapot adó körülményt igazolni kell - az MVH által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani az MVH ügyfél lakóhelye (székhelye) szerint illetékes megyei kirendeltségéhez, amennyiben a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály eltérően nem rendelkezik.
(4) Az 1974/2006/EK rendelet 44. cikkének a) pontja vonatkozásában a kötelezettséget jelentős mértékben teljesítettnek kell tekinteni, ha a kötelezettségvállalásra előírt időtartam 4/5-e már eltelt.

Kérdés: A helyi Egyházközség bele tartozik-e az 1997.évi CLVI.trv. 2§. szerinti társadalmi szervezetek kategóriájába. Az érdeklődő egyházközség más szociális feladatot is ellát, idősek otthonát, szociális étkeztetést végez működési engedéllyel.

Válasz: Amennyiben a kérelmező be tudja nyújtani a támogatási kérelemmel kötelezően benyújtandó okiratokat, jogosult. Az egyházak jogállását a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló  1990. évi IV. törvény szabályozza. Az egyházi jogi személy pályázását a rendelet nem teszi lehetővé, egyház szerve pedig csak akkor pályázhat, ha az a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény törvény 2. § (1) bekezdésének a), b), d), g), valamint k) pontja szerinti szervezet.


Kérdés: A rendeletmódosítás 3.§ 3. bekezdése feleslegessé teszi a gépjármű-katalógust.  Szerintem ez teljesen elbizonytalanítja a kérelmezőket, honnan lehet tudni, hogy a gépjármű-katalógusban nem szerepelő kiválasztott autó a katalógusban "szereplő járművek bármelyikével egyenértékű"? Miben? Árban, felszereltségben, stb...

Válasz: A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 29. §-a alapján:
(11) A támogatási kérelem módosítására a gép, technológiai berendezés tekintetében az ügyfélnek a kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetősége. Kizárólag a támogatási határozatban szereplő gépekkel, technológiai berendezésekkel egyenértékű gépek, technológiai berendezések beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálása során. Egyenértékűnek kell tekinteni azt a gépet, technológiai berendezést, amely:
a) szerepel a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógusban, és beletartozik az adott jogcím vonatkozásában támogathatónak minősített gépcsoportba,
b) a támogatási határozatban szereplő géppel azonos gépváltozathoz tartozik,
c) korszerűségi mutatója azonos vagy magasabb, mint a támogatási határozatban szereplő gép korszerűségi mutatója.
(12) A támogatás a támogatási kérelem módosítását követően sem haladhatja meg a megvásárolni kívánt gép, technológiai berendezés gépkatalógusban szereplő referenciaárának a támogatási rendeletben meghatározott mértékét, és a módosított gép, technológiai berendezésre a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások alapján meghatározott támogatási összeget.

Tehát jelen jogcím vonatkozásában B kategóriás járművel a B kategóriás, D kategóriással a D kategóriás az egyenértékű.

Kérdés: A 9/2008 FVM rendelet 3. számú melléklete szerint az értékelés módja több esetben a szakmai program alapján történik. Az önkormányzatok szakmai programja megfelel a törvényben előírt tartalmi követelményeknek, azonban nem tartalmazza a betétlap által megkívánt részletességgel az adott szolgáltatás gyakoriságát. Így például rögzítésre kerül a szakmai programban, hogy a szolgálat közreműködik a étkeztetésben, de nem tartalmazza az ellátottak számát. Rögzíti a háziorvosi rendelésre szállítást, de nem tartalmazza, hogy az milyen gyakorisággal történik, de nem kerül feltűntetésre az sem milyen szolgáltatások érhetőek el az adott településen, vagy mennyi a születések és a halálozások száma.
Ebben az esetben az önkormányzatnak módosítania szükséges a szakmai programját kiegészítve azokkal az adatokkal amelyeket az érékelési szempontrendszer a szakmai program alapján ítél meg, vagy elegendő a betétlap megfelelő pontjában a vállalt adatokat megadnia és ellenőrzés esetén egyéb, a vonatkozó adatok alátámasztására szolgáló dokumentummal (pl. menetlevél, KSH-nak nyújtott kötelező önkormányzati adatszolgáltatás stb.) igazolnia a valóságtartalmat?

Válasz: A támogatási kérelemben azért kell felelősséggel és a valóságnak megfelelően megadni az ott kérdezett adatokat részletesen, mivel az értékelés a támogatási kérelemben szereplő adatok alapján történik majd, nem pedig a szakmai program esetlegesen meghaladott, vagy nem teljes, pontos adatai alapján. A kérelmezőnek, amennyiben támogatást nyer, a helyszíni ellenőrzés és a monitoring időszakában, azokért az adatokért, illetve azok valóságosságáért, amelyekért pluszpontot kapott felelnie kell majd. Most a szakmai programot nem kell módosítani ezért.

Kérdés: Abban az esetben, ha egy településen több tanyagondnoki körzet van és egy meghatározott külterületi körzet tekintetében kerül benyújtásra a támogatási kérelem, akkor helyesen került-e kitöltésre a betétlap 5. pontja (településen ellátandó területen működő intézmények, szolgáltatások felmérése), ha ott csak az ellátandó külterületre vonatkozóan kerültek bejelölésre a működő intézmények, szolgáltatások?

Válasz: Igen.

Kérdés: Amennyiben egy ügyfél pályázatot kíván beadni a 9/2008. sz (I. 24.) FVM rendelet alapján kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére, köteles-e mindenképpen a pályázati felhívás mellékleteként csatolt gépjármű-katalógusból kiválasztani a beszerezni kívánt gépjárművet vagy megjelölhet egyéb típust is?

Válasz: Igen köteles.  A közbeszerzési eljárás folyamán lehet eltérés, melynek szabályai a következők:
 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 29. §
(9) Ha a támogatással összefüggésben lefolytatott közbeszerzésben nyertes ajánlat szerint megvásárolni kívánt gép egyenértékű a gépkatalógusban szereplő más géppel és a nyertes ajánlat szerinti gépet a kifizetési kérelem benyújtásáig a (4)-(6) bekezdésben foglaltak, vagy a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály szerint a gépkatalógusba felveszik, akkor úgy kell eljárni, mintha az a kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző munkanapon is szerepelt volna a gépkatalógusban.

9/2008. (I.24.) FVM rendelet 5. §
(5) A beszerzendő gépjárműnek legalább 8+1 férőhelyes, egyterű, legalább 100 LE motorteljesítményű, hátulnyíló ajtós, az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által hivatalos közlemény formájában kiadandó - az adott időszakban benyújtható támogatási kérelmekre vonatkozóan nyitva álló időszak első napját megelőző munkanapig bővíthető - a gépkatalógus részét képező gépjárműkatalógusban meghatározott típusú gépjárműnek kell lennie.
(6) Az (5) bekezdés szerinti közlemény közzétételét követően a gépjárműkatalógusban nem szereplő gépjárművek felvétele céljából az IH által rendszeresített formanyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 29. § (3)-(4) bekezdésétől eltérően az IH-hoz a gépjármű-forgalmazók kérelmet nyújthatnak be. Az IH a kérelemről annak benyújtásától számított harminc napon belül dönt.
 (7) Amennyiben a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlat olyan gépjárműre vonatkozik, amely a gépjárműkatalógusban nem szerepel, de az abban szereplő járművek bármelyikével egyenértékű, azt a (6) bekezdésben foglalt felvételi kérelem és IH döntés nélkül is úgy kell tekinteni, mintha a gépjárműkatalógusban szerepelt volna.

Kérdés: Az ÚMVP IH 25/2008 (IV.7.) közleménye szerint, mely előrevetítette a rendeletmódosítás tartalmát, hogy olyan társulások is nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyeknek nem minden tagja szerepel az 1. sz. mellékletben. („I/IV. A Rendelet alapján támogatásra jogosultak: 3. bekezdés: A Rendelet 1. számú melléklete szerinti tagönkormányzatokat is magába foglaló önkormányzati társulás ….”)
Az 54/2008 (IV.24.) FVM rendeletben nem ez jelent meg, hanem (Rendelet 3. § „(1) Támogatásra jogosult… .… az e rendelet 1. számú mellékletében szereplő tagönkormányzatok által létrehozott önkormányzati társulás.) E módosítás alapján, véleményem szerint, továbbra sem jogosult a támogatásra az a társulás, amelynek nem minden tagja szerepel az 1. sz. mellékletben, hanem új társulást kellene létrehozni a szöveg alapján, ahol a listában szereplő önkormányzatok a tagok. 
Mi a teendő abban az esetbe, ha az IH közlemény alapján társulás is nyújt be támogatási kérelmet, de nem minden tagja szerepel az 1. mellékletben?

Válasz: A 29/2008. (IV. 24.) számú ÚMVP IH Közlemény alapján támogatásra jogosult: Az 1. számú melléklete vagy a 1/a. melléklete szerinti tagönkormányzatokat is magába foglaló önkormányzati társulás a rendelet 1. számú melléklete szerinti önkormányzatok vonatkozásában. Ez alapján kérelmet nyújthat be olyan társulás is, amelynek nem minden tagönkormányzata szerepel a mellékletekben, de! csak azokra a tagönkormányzatoknak a területén ellátandó feladatokra, amelyek szerepelnek a mellékletekben.

Kérdés:
A rendeletmódosítása alapján 2 időszakban lehet beadni a kérelmeket. A kiküldött értelmezés szerint az első időszakra a jelenleg érvényben lévő gépjármű-katalógus az irányadó, a másodikban majd az új. Ez igen sok kérdést vet fel az eljárást illetően:
A rendeletmódosítás szerint el lehet számolni a folyamatban lévő időszakban is (7. § (1) pontja) a forgalombehelyezés költségét (max.100.000,- Ft-ig), illetve a megfizetett regisztrációs adót (1. §.), viszont az elszámolható kiadások nem haladhatják meg a gépjármű-katalógus referenciaárait. (2.§ (4)). Tehát a rendelet alapján elszámolható, de amennyiben a referenciaár ezeket nem tartalmazza- márpedig a jelenleg érvényben levő katalógus néhány modellnél tartalmazza csak a reg. adót, a forgalomba helyezés költségét valószínűleg nem – így nem tudja érvényesíteni ezen költségek elszámolhatóságát, hiszen akkor meghaladná az igénye a referenciaárat.

Válasz:
Az I. körre érvényes gépjármű-katalógusban, ha el is lehetne számolni a reg.adót és a forgalomba helyezés költségeit, egy olyan modell esetében, amelyik referencia ára nem tartalmazza ezeket a költségeket, a támogatás összege ami kérelemben szerepel a vételárra sem lesz elég, így teljesen mindegy, hogy elszámolhatja-e a fenti költségeket vagy sem.  Javaslom ebben az esetben a visszavonását az első körös kérelemnek, lásd lent.

Kérdés:
Amennyiben az új időszak kedvezőbb feltételeket biztosítana egy ügyfélnek, aki már benyújtotta a kérelmét, kérelmét visszavonhatja, s újra benyújthatja. Mi az eljárás ilyenkor? Benyújtott eredeti dokumentumokat hogyan tudja felhasználni új kérelméhez? Felhasználhatja-e?

Válasz:
A visszavonásra vonatkozóan véleményem szerint elég egy a támogatási döntés dátumát megelőző dátummal született nyilatkozat, hogy a jól beazonosíthatóan hivatkozott kérelmét az ügyfél visszavonja. Ekkor adható be új kérelem. Ha a visszavont kérelmében volt eredeti okirat, akkor azt nyilván visszakapja.
Tekintettel az idő rövidségére, én javaslom azonnal visszavonni a korábbi kérelmet, és beadni az újat az új időszakban. Szerintem ha az ügyfél még a 2. kör vége előtt újra fel akarja használni az eredetileg benyújtott iratokat (ami érthető, hiszen még a hiteles másolatok elkészítése is több 10e Ft-ba kerülhetett), akkor azt próbálja meg nagyon rámenősen személyesen, telefonon, levélben követelni az MVH-n. Egyeztettem az Adminisztrációs Osztállyal, az MVH-nál lemásolják az adott iratokat, azt fogják az irattárban rögzíteni, az eredetileg csatolt dokumentumokat visszakaphatja az ügyfél.

Kérdés: Formanyomtatványok közül a betétlapot is be kell-e nyújtania újra, ha nem változik semmi adata, vagy csak elég a főlapot? (Ha a többi dokumentumra elég a hivatkozás, hogy már itt van a hivatalban.)

Válasz:
Véleményem szerint az a tiszta, ha teljesen új kérelmet ad be, új dátummal, új tartalommal. Ez nem kérdés, új teljes kérelmet kell benyújtania!

Kérdés: Döntés, bírálat hogyan történik: először az első időszak kérelmeiről születik döntés és utána következik a másik kör?
Válasz: Igen.
Kérdés: A 23/2007 FVM rendelet 9.§ (3) pontja alapján számít a beérkezés sorrendje, amennyiben semmi egyéb módon nem lehet különbséget tenni az azonos pontot elért kérelmek között. Egyben kell ilyenkor kezelni a kérelmeket, vagy mindkét időszakot külön-külön, s időszakonként számít a sorrend?

Válasz: Igen, a két kört külön kell vizsgálni. (külön értékelés, külön rangsor, külön keret)

Kérdés: Mi a teendője egy önkormányzatnak, ha olyan gépjárművet szeretne beszerezni, ami nem szerepel a jelenlegi gépjármű-katalógusban?

Válasz: Alapvetően azt a gépjárművet kell beszerezni, amelyik szerepel a katalógusban. Kivétel: közbeszerzés eredménye, lásd feljebb, illetve ha nem szerepel a katalógusban valamely forgalmazó által forgalmazott gépjármű, amely megfelel a tendernek, a felvétel iránt az IH felé kell kérelmet benyújtani. Ennek szabályai is részletesen az FVM rendeletben.

Kérdés: Ha benyújtja a pályázatot (máj. 5-ig) egy a katalógusban szereplő típusra, akkor van-e mód (pl. közbeszerzés útján) mégis a kívánt, de a katalógusban nem szereplő gépjármű beszerzésére?

Válasz: Közbeszerzés eredményétől függően van rá lehetőség, a részletes szabályokat lásd fent.

Kérdés: Ha beadja egy önkormányzat a pályázatát az első körben (márc. 1- máj. 5), de beadja a második körben is (máj.12-jún.9) egy másik típusra, akkor kell-e bármilyen külön nyilatkozatot tenni az első pályázat érvénytelenítése céljából?

Válasz: Lásd feljebb. Ez csak úgy lehetséges, ha az első körös kérelmet az ügyfél visszavonja, egy visszavonó nyilatkozattal. Ellenkező esetben a második kérelem elutasításra kerül.

Kérdés: A támogatási kérelmet hány példányban kell benyújtani?

Válasz: 1 pld. 

Kérdés: A 9/2008 FVM rendelet 6§ 2. bekezdésében nem egyértelmű, hogy az ügyfél nyújthat-e be a következő évben kérelmet abban az esetben, ha ez évben kérelme elutasításra került, vagy csak 3 év múlva, függetlenül attól, hogy kapott-e támogatást vagy sem.

Válasz: Véleményem szerint az FVM rendeletben szereplő mondatot úgy kell értelmezni, hogy az ügyfél egy jogosult támogatási időszakban (évente vagy három évente) egy gépjármű beszerzésére nyerhet támogatást. Tehát nem a támogatási kérelmek száma van maximalizálva, hanem az elnyert támogatásé.

Kérdés: A hatályos szabályozás alapján a május 12-től ismételten benyújthatóak a támogatási kérelmek. A május 1-ig és a június 9-ig beérkezett kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra vagy külön-külön?
Utóbbi esetben lehetséges az hogy aki az "első fordulóban" kérte a támogatást és elutasították, az a "második fordulóban" ismét támogatási kérelemmel éljen (megérkezik addig az első forduló eredménye)?

Válasz: Véleményem szerint, és a fenti válasz alapján is, lehetséges lenne, hogy az első körben nem „nyertes” kérelmező beadja a kérelmét újra a második körben, kérdés, hogy meg fogja-e tudni az „eredményt” addig, míg beadhatná a második körben a kérelmét újra. Biztos, hogy nem lesz addig döntés, így ha kedvezőbb számára a 2. kör, akkor vonja vissza az első kérelmét, és adja be újra a 2. körben.

Kérdés: Abban kérném segítségét, hogy a 9/2008. ( I. 24.) FVM rendelet kapcsán azt az információt kaptuk a márkakereskedésektől, hogy a május 12-e után beadott pályázatokhoz egy kibővített  gépjármű-katalógusból lehet majd választani, ami a márkakereskedések tájékoztatása alapján egy jóval kedvezőbb árat, felszereltségeket fog tartalmazni. A kérdésem arra vonatkozna, ha az önkormányzat  május 5-ig  beadja a pályázatát érvényesíthető-e a második körben kiadott katalógusban szereplő kedvezőbb  ár visszamenőleg az első körben beadott pályázatoknál is?

Válasz: Nem! A második körben érvényes gépjármű-katalógus csak a második időszakban, azaz május 12-től beadott kérelmekre vonatkozik. Az ügyfél, ha kedvezőbbek számára a második körben érvényes gépjármű-katalógusban szereplő feltételek, megteheti, hogy az első kérelmét visszavonja, és a második körben új kérelmet ad be.

Kérdés: Legutóbbi válasza szerint a gépjármű-katalógusba való felvételről  való döntésre az IH-nak 30 napos határidő áll rendelkezésére. Tekintettel arra, hogy a fenti határidő miatt  - akár önhibáján kívül is  - a pályázó kicsúszhat a beadási határidőből, járható útnak tartja-e, hogy a pályázó az általa kiválasztott gépjármű márkakereskedőjét felkéri arra, hogy intézkedjen a katalógusba való felvételéről, de amennyiben a beadási határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a kérelemről történő döntés csak a beadási határidőt követően várható, akkor a katalógusból kiválaszt egy hasonló felszereltségű járművet és a leendő közbeszerzési eljárásban feltünteti majd a "vagy azzal azonos értékű" feltételt.
A kérdés tehát az, hogy amennyiben valami oknál fogva a rendelkezésre nyitva álló határidő alatt nem tud a kiválasztott gépjármű típus bekerülni a katalógusba, akkor később van-e lehetőség, hogy ennek ellenére mégis azt szerezze be a pályázó, vagy ez lehetetlen ?

Válasz: Nincs erre lehetőség. A támogatási időszakban érvényes gépjármű-katalógus szerinti típusokra lehet kérelmet benyújtani, ez alól kivétel egy esetleges közbeszerzési eljárás eltérő eredménye, az erre vonatkozó szabályokat lásd fent. A kérelmében mindenképp olyan gépjárművet jelöljön meg, ami szerepel az adott időszakra érvényes gépjármű-katalógusban, de kifizetési kérelem benyújtásakor, ha addig felvették a katalógusba, akkor módosíthat.

23/2007. (IV.17.) FVM rendelet
(11) A támogatási kérelem módosítására a gép, technológiai berendezés tekintetében az ügyfélnek a kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetősége. Kizárólag a támogatási határozatban szereplő gépekkel, technológiai berendezésekkel egyenértékű gépek, technológiai berendezések beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálása során. Egyenértékűnek kell tekinteni azt a gépet, technológiai berendezést, amely:
a) szerepel a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógusban, és beletartozik az adott jogcím vonatkozásában támogathatónak minősített gépcsoportba,
b) a támogatási határozatban szereplő géppel azonos gépváltozathoz tartozik,
c) korszerűségi mutatója azonos vagy magasabb, mint a támogatási határozatban szereplő gép korszerűségi mutatója.
(12) A támogatás a támogatási kérelem módosítását követően sem haladhatja meg a megvásárolni kívánt gép, technológiai berendezés gépkatalógusban szereplő referenciaárának a támogatási rendeletben meghatározott mértékét, és a módosított gép, technológiai berendezésre a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások alapján meghatározott támogatási összeget.

Kérdés: Megfelelő, ha a regisztrációs lap mellé a pályázó nem a számlavezető bank igazolását csatolja a számlája vezetéséről, hanem a pár napja megkötött, új  bankszámlaszerződését, amely május 01-től érvényes ? 

Válasz: A Regisztrációs Laphoz minden esetben csatolni kell a bankszámlaszerződés másolatát, vagy más olyan, a számlavezető hitelintézet által kiállított okiratot, (pl. számlakivonat) másolatát, melyen szerepel a bankszámlaszám.

Kérdés: A becsatolnadó bankszámlaszerződésnek hitelesítettnek kell lennie vagy elég a másolat ? Hitelesítheti a polgármester vagy szükséges a közjegyző általi hitelesítés ?

Válasz: Ezt a regisztrációs lap kitöltési útmutatójából vettem:
A Regisztrációs Laphoz minden esetben csatolni kell a bankszámlaszerződés másolatát, vagy más olyan, a számlavezető hitelintézet által kiállított okiratot, (pl. számlakivonat) másolatát, melyen szerepel a bankszámlaszám.

Kérdés: A másik kérdésem: aki az érvényes katalógusból választ, és május 5-ei postabélyegzővel beadja a támogatási kérelmet, annak már nem kötelező-e a kerekesszék kötelező beszerelése, mivel az új rendelet hatályba lépett, és annak a 2. sz. mellékletében már az ajánlott kategóriában szerepel?

Válasz: Mivel az 54/2008. (IV.24.) FVM rendeletet a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell, ezért nem kötelező a kerekesszék beszerelése.

Válasz: A 4. pontban, ha külterületen kíván szolgáltatást végezni, csak a külterület demográfiai, stb. mutatóit kell megjelölni, az 5. pontban viszont a teljes területre (belterület, külterület) vonatkozó adatokat.

Kérdés: 7. pont  Az Önkormányzat csak az Étkezési díjak és anyagok tekintetében ÁFA alany a többi esetben nem ilyenkor is a nettó összeget kell feltüntetni?

Válasz: Egy önkormányzat, mivel költségvetési szerv és a TANÁCS 2006/112/EK IRÁNYELVE szerint nettó módon támogatható kizárólag, ezért nem számít, hogy egyébként egyes tevékenységek tekintetében ÁFA visszaigénylő, egyes tevékenységei esetében pedig nem az.

Kérdés: A támogatási kérelem Főlapján a 6. blokk (Egyéb információ) kérdése, hogy a támogatást igénylő foglalkoztat-e hátrányos helyzetű és/vagy megváltozott munkavégző képességű munkavállalót. Ez a kérdés magára a támogatást igénylőre vonatkozik, általában, függetlenül a szociális feladatellátástól vagy az ellátandó feladat során alkalmaz-e hátrányos helyzetű munkavállalót? (Egyszerűbben: Ha egy önkormányzat teljesen más területen, de foglalkoztat hátrányos vagy megváltozott munkaképességű munkavállalót, akkor is bejelölheti ezt a kérdést vagy csak akkor, ha az adott fejlesztéssel kapcsolatosan alkalmaz ilyen munkavállalót?)

Válasz: A támogatás igénylőjére vonatkozik. Nem szükséges, hogy az adott feladat vonatkozásában foglalkoztasson megváltozott munkaképességű személyt. A korábbi jogcímeknél is ezt a gyakorlatot követtük.

Kérdés: A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása részéről az MVH 18/2008. (III.3) számú közleményével kapcsolatban szeretnék felvilágosítást kérni az alábbiakról: Társulásunk négy tanyagondnoki szolgálatot működtet négy település külterületén. Amennyiben jogos és indokolt, igényelhetünk-e négy gépjárművet négy településen ellátott feladathoz.

Válasz: Az FVM rendelet 6. § (2) bekezdésének megfelelően egy kérelmező/ügyfél egy gépjármű támogatására nyújthat be kérelmet. Amennyiben a 4 település egymástól függetlenül pályázik, és utána a feladatot is egyesével látják el, akkor lehet.


Kérdés: Kérdésem az lenne, mi a teendő abban az esetben, ha a tanyabusz-pályázat pontrendszere szerinti vállalások akár önhibánkon kívül nem, vagy csak részben teljesülnek. Felmerülhet esetlegesen, hogy ugyan mi nyújtanánk bizonyos szolgáltatásokat, bevállaljuk azokat, azonban később kiderül, hogy erre nincs olyan mértékű igény a lakosság részéről, vagy pl.: 1500 km kocsifutást vállalunk havonta, de csak 1300 km teljesül.

Válasz: Amennyiben a „tanyabusz” pályázat pontrendszere szerinti vállalások akár saját, akár önhibán kívüli okokból nem teljesülnek, akkor ellenőrzés után a 9/2008. (I.24) FVM rendelet 9 §. Jogkövetkezmények szakasza alapján járhat el a hatóság.
Amennyiben a szolgáltatás mennyisége  pl. kocsifutásnál  túllépi a tervezett mennyiséget, nem lehet gond, mivel a támogatás költségekre nem terjed ki. Ha szolgáltatáshoz használják a gépkocsit, a futást az igények és a költségvetés keretei határozzák meg, mely ellenőrizhető a menetlevél alapján.
Amennyiben a tervezettnél kevesebbet fut a kocsi, mivel nem volt igény rá, vizsgálandó, hogy mennyivel! Az ön által felvetett példánál ez nem okoz gondot, mivel a tervezett futás 1000-1500 km közötti értékbe beleesik, így 3 pont a kategória. A 9 § szerinti jogkövetkezmények nem alkalmazandóak.
Eléggé széles határokat húz meg a pontozási táblázat ahhoz, hogy a helyi igények ismeretében, reális tervezés alapján, a tól-ig igényekbe a tervezési adatok és a későbbi  feladatok megfelelően összhangba legyenek.

Kérdés: A rendelet szerint maximum 5 pont adható abban az esetben, ha a kérelmező hátrányos helyzetű és/vagy megváltozott munkavégző képességű munkavállalót foglalkoztat. Önkormányzatok esetében ezen kritériumnak megfelel-e a hátrányos helyzetű és/vagy megváltozott munkavégző képességű közhasznú munkások alkalmazása, vagy kizárólag közalkalmazotti jogviszony keretében történő alkalmazás esetén érvényesíthető a maximum 5 pont?

Válasz: Közhasznú munkások alkalmazása is munkaviszony keretében történik, beleszámít a foglalkoztatotti létszámba, így elfogadható.

Kérdés: Az EMVA falugondnoki buszos pályázattal kapcsolatban van pár kérdésem: A szakmai programhoz lesz valamilyen minta (és ez hol lesz elérhető) vagy csak a rendelet 5.§ (4) bekezdésében foglalt a)-g) pont a szempontok?

Válasz: nem tudunk ilyesmiről, az MVH nem ad ki ilyen mintát.

Kérdés: Arról kell nyilatkozat, hogy hátrányos helyzetű és/vagy megváltozott munkavégző képességű munkavállalót alkalmaz a pályázó vagy elég a főlap 1. oldalának alján bejelölni?

Válasz: Erre a kérdésre az adatlapon kell kizárólag válaszolni, nem kell külön nyilatkozat.

Kérdés: A betétlap 4. pontjánál: ha egy településnek van bel- és külterülete is, akkor őket egy sorba kell írni, és a bel- és külterület oszlopot is be kell jelölni?

Válasz: A külterületre vonatkozó adatokat akkor kell megadni, ha a kérelemben szereplő szolgáltatás a település külterületén valósul meg, ha a belterületen, a belterületi részt kell kitölteni.

Kérdés: A betétlap 5. pontjánál: a bel- és külterületet együtt kell vizsgálni?

Válasz: Igen, egy település esetében az egész közigazgatási egységként értelmezett, települési kategóriát kell vizsgálni, azaz a település kül- és belterületét is figyelembe kell venni az adatok megadásánál.

Kérdés:A csatolandó dokumentumokkal kapcsolatban: Tanyás térséget érintő ellátás esetén térképvázlat kell az ellátandó területről. Ezt mindenképpen az önkormányzatnak kell kiállítania vagy kiállíthatja például a földhivatal is?

Válasz: Földhivatal és önkormányzat illetékes osztálya stb. is kiállíthatja.

Kérdés: A térképvázlaton elég feltüntetni az ellátottak számát (a főlap 9. pontjánál így szerepel) vagy a térképvázlathoz csatolni kell a jegyző nyilatkozatát az ellátottak számáról?

Válasz: Talán stílusosabb egy külön nyilatkozat a jegyzőtől, de alapvetően ezt a "nyilatkozatot" a térképvázlaton is megteheti, hivatalosan aláírva, pecséttel ellátva.
 
Kérdés: A jegyző nyilatkozata kell arról is, hogy mennyi az állandó lakosok száma? Ez a tanyáról vagy a kül- és belterületről együtt?

Válasz: Mivel ez a szempont kizárólag tanyás térségben való ellátás esetén releváns, így csak a település külterülete/tanyás térsége szempontjából kell megadni az adatokat.

Kérdés: A térképnek milyen méretarányúnak kell lennie?

Válasz: A térkép olyan méretarányú legyen, hogy az adott, megjeleníteni kívánt adatok, jól felismerhetőek, láthatóak, ellenőrizhetőek legyen rajta.

Kérdés: A támogatás mértéke a nettó költségek 100%-a, ez elő-, vagy utófinanszírozású támogatás?

Válasz: Utófinanszírozás

Kérdés: Ha az önkormányzat átadja a feladatot egy alapítványnak, akkor ugye jól értelmezem, hogy nem kell a nonprofit szervezet bejegyzését igazoló dokumentum, mert nem ő az ügyfél, hanem az önkormányzat.

Válasz: Igen, az igazolás az kérelmező ügyfélre vonatkozik, amennyiben az egy önkormányzat, akkor az önkormányzatra vonatkozó dokumentumokat kell csatolni a kérelemhez.

Kérdés: 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet 6. § (5) bekezdése: Erre vonatkozóan ugye nem kell külön nyilatkozatot csatolni? Elegendő csak a főlap aláírása, mert a főlap 3. oldalának g, h, i pontja szolgál erre.

Válasz: Igen!

Kérdés: 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet 3.sz. melléklet Horizontális részének 3. pontja: A feltüntetett nyilatkozatot csatolni kell a főlaphoz? (Mert nem szerepel a csatolandó dokumentumok között, és az egyéb okmányokhoz a regisztrációs lapot kell beírni, mivel nincs ügyfél-regisztrációs szám.)

Válasz: Ez e kérdés beépítésre került az adatlapba, az adatlap 6. blokkjában kell erre a kérdésre válaszolni. (nem kell külön nyilatkozatot mellékelni.)

Kérdés: 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet 3.sz. melléklet Szakmai részének 1. pontja: ha 5, 6, vagy 7 szolgáltatás, intézmény hiányzik, az nem ér pontot?

Válasz: A probléma egy elírásból keletkezik, már jeleztük az FVM felé, a rendelet módosítás érdekében.

Kérdés: A 9/2008 FVM rendelet 3. számú mellékletében (Értékelési szempontok és pontszámok) a Települési intézmények és szolgáltatások felmérése esetében (az 1. értékelési szempont) nincs meghatározva, hogy 5 és 7 közötti szolgáltatás hiánya esetén hány pontszám kapható. Mennyi pontra lehet számítani ha 5 és 7 közé esik a hiányzó szolgáltatások száma?

Válasz: lásd fent

Kérdés: A falugondnoki szolgáltatás esetén kell-e csatolni az 1/2000. SzCsM rendelet 39.§ (6) bekezdésében foglaltakat? (Bevételek, kiadások tervezett/tárgyévi alakulását?)

Válasz: A támogatási kérelemhez az MVH Közleményben szereplő dokumentumokat kell csatolni kötelezően, illetve adott esetben opcionálisan, tehát ha az az adott kérelmező esetében releváns. Más okiratok csatolása nem kötelező.

Kérdés: A kérdés az, hogy a regisztrációs adó, mely a busz vásárlásakor fizetendő, uniós támogatásból fedezhető e?

Válasz: Jogszabályokat áttekintve erre vonatkozó tiltást nem találtunk, az alábbi rendelet vonatkozó része pedig _véleményünk szerint_ kellően alátámasztja a regisztrációs adó elszámolhatóságát.
A 1698/2005/ EK rendelet 71. cikk (3) bekezdése alapján a kiadások jogosultsági szabályait nemzeti szinten kell meghatározni, az e rendeletben szabályozott, egyes vidékfejlesztési intézkedésekre vonatkozó különleges feltételek figyelembevételével. Ebből következően nincs olyan EU-s szabályozás, amely a regisztrációs adó támogatását korlátozza. A (3) a) pontja kimondja, hogy a HÉA, kivéve a vissza nem térítendő HÉÁ-t, nem jogosult támogatásra, azonban a 2003. évi CX. törvény és annak értelmezése úgy rendelkezik, hogy a regisztrációs adó a forgalmi adóhoz hasonló de azzal nem azonos  adónem, melynek lényege hogy ez az adónem a gépkocsi forgalomba helyezéséhez, mint egyszeri adó kapcsolódik, attól elválaszthatatlanul, így a gépkocsi árában jelenik meg nem külön adónemként, hanem árképző tényezőként. Ebből következik, hogy a számlán külön is jelenik meg valamilyen egyedi könyvelési szempont miatt, attól ez még nem lesz külön, az ártól elvonatkoztatható adónem. 

A kitöltési útmutató szerint:
Igényelt, a teljes kérelemre vonatkozó támogatás összege: Ebben az adatblokkban adja meg a teljes elszámolható nettó kiadás után igényelt támogatási összeget forintban. Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a támogatás mértéke a gépjármű-beszerzés összes elszámolható nettó kiadásának 100 %- a és az ügyfél által igényelhető támogatás összege támogatási időszakonként legfeljebb 40.000,- eurónak megfelelő - a 2008. január 1.-én az Európai Központi Bank hivatalos (referencia) átváltási árfolyamával (253,73 Ft/€) számítva 10 149 200 forint- forintösszeg lehet. Elszámolható kiadás kizárólag az első üzembe-helyezésű gépjármű nettó beszerzési ára, ami magába foglalja a kötelező regisztrációs adót, a támogatási rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott kötelezően beépítendő eszközök, valamint amennyiben releváns az igény szerint beépítendő kiegészítő eszközök árát is. Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a fejlesztés elszámolható kiadásai nem haladhatják meg a gépkatalógus részét képező gépjármű-katalógusban szereplő referenciaárat.

Kérdés: Mi a támogatási kérelem beadásának utolsó napja, mivel a benyújtási időszak utolsó napja munkaszüneti nap?

Válasz: Tekintettel arra, hogy 2008. május 1. munkaszüneti nap, május 2-a pedig a 2008. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 27/2007. (IX. 29.) SZMM rendelet alapján pihenőnap, melyen a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál a munka szünetel, így az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások igénylésének utolsó postára adási ideje 2008. május 5-e (hétfő).

Kérdés: A Kistérségi közlekedési szolgáltatás betétlap kitöltésével kapcsolatban felmerült a következő kérdés: a 3. oldalon az összes szolgáltatás tekintetében ellátandó lakosság aránya (%):
A pályázó esetében van olyan település, ahol az egész lakosságot érinti a fejlesztés, tehát 100%. Ezt viszont nem lehetséges a pályázó szerint beírni. Kérdése, hogy hány százalékot írjon (esetleg 99%-ot)?

Válasz: Az támogatási kérelem betétlapjának hivatkozott részében valóban két rubrika található, ezért nehéz beírni a három karakterből álló 100 %-ot. Ebben az esetben mégis meg kell próbálni, jól olvasható, egyértelmű módon a 100 %-ot szerepeltetni, az IIER-ben a kérelem rögzítésekor már lehetősé lesz a három karakter beírására.
 
Kérdés: Van egy iskola, amit egy non-profit szervezet működtet. A buszt arra szeretnék vásárolni, hogy több településről beszállítsák, illetve a tanítás végén haza szállítsák a gyerekeket. Pályázhatnak ezzel a céllal?

Válasz: Amennyiben a kérelmező megfelel minden egyéb, az FVM rendeletben szereplő feltételnek és be tud csatolni minden dokumentumot, amely a támogatási kérelem mellékleteként kötelező, pályázhat, hiszen az FVM rendelet nem zárja ki, a nem falu-és tanyagondnoki szolgáltatás keretében megvalósuló fejlesztés támogatását.

Kérdés: A kérelmező most létrehozandó nem a falu és tanyagondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladathoz szerzi be a gépjárművet. Ebben az esetben a Támogatási kérelem – Főlapjának 5. pontját hogyan kell kitölteni?

Válasz: Ha olyan szolgáltatást kíván ellátni a kérelmező, amely még eddig nem létezett és  nem önkormányzattól átvett feladatról van szó, nem kell kitöltenie ezt a részt az adatlapon.

Kérdés: Kérjük szíves segítségüket arra vonatkozóan, hogy a 6.356.03.01 jogcímkódú támogatási kérelem 9. csatolt mellékletek pontjában szereplő "A közbeszerzési eljárás megindítását igazoló dokumentum" sorban milyen iratot kell becsatolni a kérelmezőnek.
A közbeszerzés lefolytatása hogyan történjen?
Ugyanazon típusra vonatkozóan három márkakereskedőtől kérjünk árajánlatot, vagy három különböző típusra vonatkozó árajánlat összevetése után válasszuk ki a számunkra legkedvezőbbet?

Válasz: Amennyiben az ügyfél közbeszerzési eljárásra kötelezett, akkor a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény szabályai szerint kell lefolytatnia az eljárást, és az törvényben szabályozott módon, az eljárás megindításáról szóló dokumentum másolatát kell csatolnia a kérelemhez, amennyiben megindította azt. Ebben az esetben  a kérelmébe célszerű egy olyan a busz adatait megadni, amelyek legjobban megfelelnek az igényeinek, lehetőségeinek. A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 29.§ (9) bekezdése alapján amennyiben a nyertes ajánlat szerint megvásárolni kívánt busz egyenértékű a gépjárműkatalógusban szereplő más busszal és a nyertes ajánlat szerinti buszt a kifizetési kérelem benyújtásáig a gépjárműkatalógusba felveszik, akkor úgy kell eljárni, mintha az adott busz szerepelt volna a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos katalógusban.  

Kérdés: A támogatási kérelem kötelező melléklete „A közbeszerzési eljárás megindítását szolgáló dokumentum”. Mi legyen ehhez csatolva? És egyáltalán miért kell megkezdeni, amikor ráérnének a támogatási határozat után, hiszen ezzel 6 hónnappal meghosszabbodik a megvalósítás időtartama és most plusz kiadást jelent az önkormányzatoknak.

Válasz: Az eljárás megindításáról szóló dokumentum nem kötelező melléklet, csak opcionális, nem szerepel a kötelező mellékletek között, azaz az ügyfél megkezdheti az eljárást, de nem kötelező. Lásd még: fent.

Kérdés: A támogatási kérelem főlapján (jogcímkód: 6.356.03.01) a 9. pontban a közbeszerzési eljárás megindítását igazoló dokumentum csatolása véleményem szerint csak az Önök jóváhagyó támogatási döntése után értelmezhető. A kitöltési útmutató releváns része is ezt az esetet említi, a csatolandó dokumentumok listájában a pont mégis szerepel. Kérdésem: a kérelem beadásakor ez a rubrika üresen hagyható?

Válasz: lásd fent

Kérdés: A közbeszerzéssel kapcsolatban sokan felvetették, hogy ugye csak a támogatási határozat kézhezvétele után kell megindítaniuk a közbeszerzési eljárást, nem pedig a Támogatási kérelem benyújtásakor. Én úgy értelmeztem a közleményt, hogy a kérelem benyújtásakor már el kell indítani a közbeszerzést, mivel a főlap 9. pontjánál szerepel csatolt mellékletként, de azért megkérdezem, mert megmondom őszintén én nagyon sok dolgot máshogy értelmeztem a rendelettel és a közleménnyel kapcsolatban, mint amilyen válaszok érkeztek eddig.

Válasza: lásd fent


Kérdés: Konkrétan. Van egy alapfokú művészeti iskola, amelynek keretében néptánc oktatás folyik. Jogosult-e egyáltalán iskola a fenti támogatás igénybevételére? Ha igen, akkor is, ha az iskola székhelye nem jogosult a támogatásra (mivel nem szerepel a 9/2008 (I.24) FVM rendelet mellékletében), de a telephelyei igen? Illetve ha iskola nem vehet igénybe ilyen támogatást esetleg a hozzá kapcsolódó alapítvány igénybe vehetné?

Válasz: Az iskola a 9/2008. (I.24.) FVM rendelet 5.§ szerint nem jogosult támogatás igénybevételére.
A hozzá kapcsolódó alapítvány elvileg igen, amennyiben megfelel a rendeletben előírt feltételeknek.


Kérdés: A probléma a támogatási kérelem főlapjának (kódszáma: D1400-01) 5.pontjával van.
Ebben három lehetőség van:
1) a fejlesztés már működő falu-, vagy tanyagondnoki szolgálat keretében valósul meg
2) falu-, vagy tanyagondnoki szolgálat létrehozására irányul
3) a fejlesztés feladatátadással valósul meg
Jákó esetében egyik sem érvényes, mivel nincs szolgálat amit fejlesszünk, nem új szolgálatot kívánunk létrehozni (pont azért mert jogszabály szerint nem lehet) a feladatátadás sem lehetséges mivel a buszt az önkormányzat tartaná fenn. Ebben az esetben mit kell jelölni vagy tenni az 5. pontban?

Válasz: Ha olyan szolgáltatást kíván ellátni a kérelmező, amely még eddig nem létezett és nem önkormányzattól átvett feladatról van szó, nem kell kitöltenie ezt a részt az adatlapon.

Kérdés: A rendelet 3. számú mellékletének Horizontális szempontok táblázat utolsó pontja szerint az ügyfél hátrányos helyzetű és/vagy megváltozott munkavégző képességű munkavállalót foglalkoztat-e - Nyilatkozhatunk-e abban az esetben, ha a tanyagondnoki szolgáltatást ellátó Szociális Ellátások Intézménye megbízási szerződéssel  foglalkoztat mozgáskorlátozott személyt?  

Válasz: igen

Kérdés: Jelenleg a szolgáltatás kapcsán működő körzeteink, valamint a tervezett új körzetek is tanyás területek, ahol a közlekedés elégé nehézkes, nincs kiépített úthálózat, túlnyomórészt földutakon lehet a tanyákat elérni (Tisza-Körös árterében lévő település, árvízekkor a közlekedés a jelenlegi kategóriákkal nem megoldott)- ennek kapcsán felmerülhet-e lehetőségként a rendeletben meghatározott legalább "8+1 férőhely" esetleges csökkentése, terepjáró tipusú gépjárművek beszerzésének lehetősége, melyek max. 5 férőhelyesek.   

Válasz: A minimum 8+1 férőhelyes gépjármú a támogatási rendeletben szereplő kötelező feltétel, eltérni tőle nem lehet.

Kérdés:
A kistérségben hivatalosan működik (dokumentumokkal igazolhatóan) kistérségi szintű ún. támogató szolgálat, melynek Ópusztaszer is érintettje. A szolgálat rendelkezik kerekes szék biztonságos szállítására és rögzítésére alkalmas járművel, és feladatai közt szerepel az érintett települések ilyen jellegű ellátása. Kérdésünk, hogy ez a szolgáltatás lehetővé teszi-e a rendeletben megfogalmazott kötelezően beépítendő kerekes székes elhelyezéstől való eltekintést?

Válasz: nem, a kötelezően beépítendő elemeket minden esetben be kell szerezni a gépjárművel együtt.


Kérdés:
A gépjármű lista felszereltségi szintjeinek b,c és d variánsa a választhatóan beépíthető elemeket tartalmazza, nem tartalmazza azonban az összkerékmeghajtás opcióját. Kérdésünk, hogy ennek ellenére van -e lehetőség az összkerékmeghajtás beépítésére azoknál a típusoknál is, amelyek a lista alapján csak első- vagy hátsókerék meghajtással rendelkeznek?

Válasz: A 9/2008 (I.24.) FVM rendelet 2. számú melléklete alapján az összkerékhajtás igény szerint beépíthető és támogatható (40.000 euro értékhatárig), amennyiben azt a gépjármű katalógusban szereplő gépjárműbe építik be.

Kérdés:
Van -e arra bármiféle lehetőség, hogy a listán további képviselet (Mercedes) is helyet kapjon még az ezévi kiírásban, amennyiben az minden ehhez szükséges lépésben együttműködik?

Válasz: A 18/2008 (I.29.) MVH közlemény értelmében támogatás a beszerzendő gépjárműnek és tartozékainak a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógus részét képező gépjármű-katalógusban szereplő, első üzembe-helyezésű gépjárművek és beépítendő eszközök (továbbiakban együtt: gépjárművek) beszerzésére nyújtható.

Kérdés:
Kistérségi közlekedési szolgáltatás betétlap 3. pont, a fejlesztés által érintett szolgáltatások felsorolása és gyakorisága:
A kérdések a fejlesztés előtti állapotra vonatkoznak vagy a támogatás utáni elérni kívánt állapotot kell megjeleníteni ?

Válasz: A támogatási kérelemhez csatolandó szakmai program alapján kell kitölteni az adott szolgáltatásra vonatkoztatva, amely ellátásához a gépjárművet beszerezni kívánják. Tehát a már lefektetett, elfogadott, összeállított szakmai program adataira vagyunk kíváncsiak, amelyek a FVM rendelet értékelési szempontjai közt szerepelnek. Azaz a fejlesztés előtti állapotra vonatkozóan kell kitölteni.

Kérdés:
Ki lehet pályázó a rendelet (5.§) szerint? A falu-, tanyagondnoki feladatot ellátó szervezet, vagy a rendelet szerint települési önkormányzat, vagy társulás?

Válasz: A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet szerint Támogatásra jogosult az e rendelet 1. számú melléklete szerinti településen működő települési önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint székhellyel, illetve telephellyel rendelkező nonprofit szervezet (a továbbiakban: ügyfél). Támogatás igénybevételére jogosult:
- a támogatási rendelet 1. számú mellékletében szereplő településen működő települési önkormányzat
- a támogatási rendelet 1. számú mellékletében szereplő településen működő települési önkormányzatok társulása (A társulásban szereplő összes településnek szerepelnie kell a rendelet 1. számú mellékletében.)
- a támogatási rendelet 1. számú mellékletben szereplő településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet
- valamint a támogatási rendelet 1/a. számú mellékletében szereplő településen működő települési önkormányzat, települési önkormányzatok társulása, valamint a támogatási rendelet 1/a. számú mellékletében szereplő településeken székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, kizárólag az adott települések külterületén (tanyás térségében) megvalósuló fejlesztés esetén

Kérdés:
Szükséges-e közbeszerzési eljárás a megvásárolandó gépjárműhöz, amennyiben megfelelünk a kiírás feltételeinek?

Válasz: Ebben a kérdésben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadóak. A Kbt-ben rögzített feltételek szerinti értékhatárt elérő vagy meghaladó beruházás/beszerzés esetén kötelező az eljárás - az értékhatárok tekintetében lásd:
http://www.kozbeszerzes.hu/index.php?akt_menu=415
és
http://www.kozbeszerzes.hu/index.php?akt_menu=414

A 23/2007 FVM rendelet szerint "Amennyiben a művelet végrehajtása a Kbt. hatálya alá tartozik, az eljárást megindító hirdetmény megjelenését, illetve az ajánlattételi felhívás megküldését az első kifizetési kérelem benyújtásakor igazolni kell. A hirdetmény IV.3.1. rovatában hivatkozási számként fel kell tüntetni a vonatkozó IH közlemény azonosítóját és az ügyfél Tv. 28. §-a szerinti regisztrációs számát. [...] Ha a Kbt. az eljárásra nem írja elő az eredményről vagy eredménytelenségről szóló tájékoztató közzétételét, akkor az írásbeli összegzés Kbt. szabályainak megfelelő megküldését kell az első kifizetési kérelem benyújtásakor igazolni. [...] Ha a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél igazolta, a művelet megvalósításának határideje gépbeszerzés esetén 6 hónappal meghosszabbodik."

Kérdés:
Mi a menete az MVH-hoz beadott igényléseknek?

Válasz: A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon postai úton kell benyújtani. A benyújtás helye: az MVH lakóhely/székhely szerint illetékes regionális kirendeltségei.
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 55 § (2) bekezdése szerint "Ha a támogatás kifizetésének esedékességét közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus nem határozza meg, és ha az EMVA-ból, illetve EHA-ból finanszírozott intézkedésekben való részvétel részletes feltételeit megállapító jogszabály alapján a támogatási kérelmek elbírálása rangsor állítása alapján történik, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a kérelmet a benyújtásra nyitva álló időszak utolsó napját követő kilencven napon belül bírálja el és közli döntését az ügyféllel."
A kérelemhez mellékelni kell: önkormányzati határozat másolata VAGY nonprofit szervezet 30 napnál nem régebbi bejegyző okirata vagy annak közjegyző által hitelesített másolata; szakmai program; külterületinél ellátási körzetre vonatkozó térképvázlat + jegyző nyilatkozata az ellátottak számáról; feladat-ellátási szerződés, vagy nyilatkozat, vagy ezek hiteles másolata, ha már létezik ilyen; partnerszervezetekkel kötött megállapodás, vagy annak hiteles másolata; fenntartói nyilatkozat az ellátásnak szociális szolgáltatás-fejlesztési koncepcióhoz, vagy helyi, kistérségi vagy regionális fejlesztési tervhez való illeszkedésről; tanyás térséget érintő ellátás esetén az illetékes jegyző nyilatkozat, arról, hogy a fejlesztés helye szerinti település/települések tanyás területein/külterületein mennyi az állandó lakosok száma; a szolgáltatásban résztvevő szervezet, személy számára kiállított szakmai kitüntetésről, elismerésről vagy díjról kiállított oklevél másolat, melyet a szervezet vagy személy a szociális ellátásokkal kapcsolatban, vagy vidékfejlesztéssel kapcsolatban kapott.

Kérdés:
Kifizetés előtt történik-e helyszíni ellenőrzés? Ha igen, mit vizsgálnak?

Válasz: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a támogatási kérelmeket adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi, és helyszíni ellenőrzést is végez.

Kérdés:
Ha olyan gépjárművet kíván beszerezni az önkormányzat, ami nincs a járműkatalógusban, mi a teendő?

Válasz: A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet 5. § (6) bekezdése szerint "Az [erről szóló] közlemény közzétételét követően a gépjármű-katalógusban nem szereplő gépjárművek felvétele céljából az IH által rendszeresített formanyomtatványon az IH-hoz (Irányító Hatóság) a gépjármű-forgalmazók kérelmet nyújthatnak be. Az IH a kérelemről annak benyújtásától számított harminc napon belül dönt."


Kérdés:
További probléma, hogy a külterületen megvalósuló szolgáltatásnyújtás esetében miért kell figyelembe venni a belterület mutatóit, a belterületen meglévő intézményeket, szolgáltatásnyújtókat (posta, jegyző, bolt stb.), hiszen pont az a lényege az ilyen tanyagondnoki szolgálatoknak, hogy a tanyán élőket segítség hozzájutni ezekhez a szolgáltatásokhoz. Ez nagyon sok csak külterületen megvalósuló szolgáltatásnyújtót hátrányosan érint, mivel a települések belterületén sok szolgáltatás megtalálható, viszont a tanyán élők sokszor kilométerekre élnek a falvaktól, városoktól, így indokolt a tanyagondnoki szolgáltatás fenntartása.
Számomra még most sem egyértelmű (és a legtöbb kérdés is ezzel kapcsolatban merül fel a kérelmezők részéről), hogy ha valaki csak külterületre nyújt be kérelmet, akkor a betétlap 4. pontjánál a település demográfiai mutatói, szociális jellemzői résznél a külterület mutatóit írja be, vagy a teljes települését, az 5. pontban pedig a teljes települést veszi figyelembe, vagy csak a külterületet. Az eddig látott válaszok szerint mindig a települést kell nézni, viszont így a csak külterületi szolgáltatást nyújtó kérelmezők többségének (legalább is nálunk) nem sok értelme van kérelmet benyújtania, mert nagyon nagy hátrányból indul a pontozás során.