Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

Mikor tekinthető a határozott időtartamra kötött munkaszerződés határozatlan időtartamúnak?

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) 79.§ (4) bekezdése alapján határozatlan időtartamúnak kell tekinteni a munkaviszonyt, ha a határozott időtartamú munkaviszony azonos felek közötti ismételt létesítésére, illetve meghosszabbítására az ahhoz fűződő munkáltatói jogos érdek fennállása nélkül kerül sor és a megállapodás megkötése a munkavállaló jogos érdekének csorbítására irányul.
 
Az Mt. fenti rendelkezése 2003. július 1-jétől hatályos. E rendelkezés a munkavállalók érdekeit védi és korlátozza a többszöri határozott időtartamra szóló munkaviszony létesítését abban az esetben, ha arra a munkáltatói jogos érdek fennállása nélkül kerül sor, és egyben az ilyen megállapodás megkötése a munkavállaló jogos érdekének csorbítására irányul (pl. a munkaviszony megszüntetésére irányadó szabályok megkerülését célozza).
 
Ebben az esetben a törvény erejénél fogva az egyébként határozott időtartamra kötött munkaviszonyt határozatlan időtartamúnak kell tekinteni és a munkavállalót megilletik mindazon jogok, amelyek az eredetileg határozatlan időtartamra kötött munkaviszony esetén is járnának