Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

Milyen díjazás illeti meg a munkavállalót, ha munkaszüneti napon rendes vagy rendkívüli munkavégzés keretében végez munkát?

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) 125.§ (1) bekezdése és a 149.§ (1) bekezdése alapján a munkavállaló munkaszüneti napon rendes munkaidőben csak a megszakítás nélküli munkarendben vagy rendeltetése folytán e napon működő munkáltatónál, ill. ilyen munkakörben foglalkoztatható. Részére havi munkabérén felül, a munkaszüneti napon végzett munkáért járó munkabére illeti meg, azaz kétszeres díjazás  e napra a munkavállalót kétszeres díjazás illeti meg
 
Az Mt. 127.§ (1) bekezdése alapján, munkaszüneti napon rendkívüli munkavégzés kizárólag a rendes munkaidőben e napon is foglalkoztatható munkavállaló számára ill. baleset, elemi csapás vagy súlyos kár, továbbá az életet, egészséget, testi épséget fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, illetőleg elhárítása érdekében rendelhető el.
 
A rendkívüli munka díjazása a munkaszüneti napon végzett munka díjazásán felül illeti meg a munkavállalót.
 
Az Mt. 149.§ (2) bekezdése alapján a rendkívüli munkavégzésre kötelezett havidíjas munkavállalót a havi munkabérén felül, a munkaszüneti napon végzett munkáért járó munkabére. Ezen felül, mivel a munkavállaló munkaidő-beosztás szerinti pihenőnapon végez munkát 100% pótlék illeti meg. A pótlék mértéke 50%, ha a munkavállaló másik pihenőnapot kap.
 
Fentiek alapján tehát, a munkaszüneti napon végzett rendkívüli munkáért a munkavállalót két és félszeres díjazás illeti meg, amennyiben kap másik pihenőnapot. Ha nem kap másik pihenőnapot, akkor az aznapi munkáért háromszoros díjazás illeti meg.