Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A FALUGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL

1.Mióta működik a falugondnoki szolgálat?

Országunkban 1990 augusztusában Borsod-Abaúj-Zemplén megyében indult 24 kisbusszal a falugondnoki szolgálat, a Falufejlesztési Társaság javaslatára. 1991-ben a Népjóléti Minisztérium karolta fel ezt az újszerű és rendhagyó intézményt. Évente pályázati rendszerén keresztül támogatja annak bevezetését, mely a 600 fő alatti kis falvak lakosságának hátrányos helyzetét hivatott enyhíteni. Ma már mintegy 850 kis faluban működik falugondnoki szolgálat.

2. Miként jöhet létre egy kis faluban a falugondnoki szolgálat?

Amennyiben az önkormányzat úgy dönt, hogy be kívánja vezetni, úgy minden évben a szakminisztériumnál pályázhat egy kisbusz (8+1 személyes) beszerzésének támogatására. Annak elnyerése esetén (vagy teljesen önerőből) vásárolt gépkocsi beszerzése után a szolgálat bevezetésének rendje-módja az, hogy a falugondnoki állást az önkormányzat megfelelő nyilvánossággal és időben meghirdeti. Utána közmeghallgatás (falugyűlés) keretében a rendszerint több pályázó közül a falu közössége által ajánlott személyt nevezi ki e feladatra.
A falugondnok helybeli kell legyen, s mivel tevékenysége során többé-kevésbé minden család, minden falutársa életébe betekintést nyer, a falu többségének bizalmát kell élvezze.
Ennek következtében nagy a falu és nagy az önkormányzat felelőssége, hogy kit ajánl, illetve kit nevez ki erre a bizalmi állásra.
A falugondnoki szolgálat működési engedély köteles, melyet a törvényes feltételek (alkalmas gépkocsi-tanfolyamot végzett falugondnok, szakmai program és helyi rendelet) megléte esetén a kijelölt város jegyzője ad ki. A működési engedéllyel bíró falugondnoki szolgáltatást, üzemeltetést az állam évente kb. 2 millió forint körüli összeggel támogatja.

3.Mit tud nyújtani a falugondnoki szolgálat?

A falugondnok a falu "általános mindenese", elsősorban a lakosoké és csak utána a hivatalé. Mivel minden falu, a sok hasonlóság mellett számos tekintetben egymástól különbözik is - feladatait semmiféle központi rendelkezés részleteiben nem határozza meg. Azt azonban igen, hogy ésszerűen rugalmas keretben maga az üzemeltető önkormányzat, egyetértésben a falu igényeivel, kívánságával, meghallgatva a falugondnokot, helyi rendeletben szabályozza a szolgálat elérhetőségét, működésének, igénybevételének módját, valamint az ingyenes és térítésköteles szolgáltatások körét, a térítés mértékét.
A falugondnoki szolgáltatásról szóló helyi önkormányzati rendelet mindenki számára utolérhető és megismerhető a polgármesteri hivatalban.
Immár 13 éves tapasztalat igazolja, hogy a falugondnoki szolgálat akkor működik jól, a falu népének javára, ha a szociális ellátási feladatain túl heti rendszerességgel piaci, városi járatokra is fel lehet "iratkozni", ha a falugondnok szükség szerint segíthet a gázpalack, a nyúltáp stb. beszerzésében, továbbá marad ideje (és benzinje) a váratlanul jelentkező személyes problémák, feladatok elvégzésére is.
Gyakran jelentkeznek különféle s indokolt igények a hét végén. Focicsapat szállítása, színházlátogatás, nyugdíjas kirándulás, fürdőlátogatás, zarándoklatra, istentiszteletre vitel stb. Ezek a szolgáltatások a falugondnok törvényes pihenőidejét veszik igénybe, ezért méltányos és szükséges, hogy ez esetben a falugondnok az eltöltött időért szabadnapot, vagy valamilyen formában tisztességes túlórapénzt kapjon.

4.Mi a feladata a faluközösségnek és az önkormányzatnak annak érdekében, hogy a falugondnoki szolgálat a köznek megelégedésére, hatékonyan, jól működjön?

Kérjük, hogy a falugondnokot segítsék nem könnyű munkájában. Mindenkinek, minden bajában egy ember képtelen megoldást találni, azonban csodákat képes művelni ott, ahol jó az együttműködés a falu, a falugondnok s az önkormányzat között.
Ha feszültséget, problémát éreznek a szolgálat működésében, azt ne élezzék, ne szítsák, de annak "szőnyeg alá való söprése" sem lenne helyes. Megértő, emberi bölcsességgel segítsenek azt megoldani.
Szerencsésnek látjuk, ha a falugondnokot minden testületi ülésre tanácskozási joggal hívná meg a képviselő-testület. Ez a lakosság és a képviselő-testület közötti kapcsolatra feltétlenül jó hatással lehet. Hiszen sok esetben hasznos, ha a testületi vélemény mellett a lakossággal napi kapcsolatban levő falugondnok ismerete, véleménye is befolyásolhatja a döntéseket.

5.Kérjük, becsüljék meg a jól dolgozó falugondnokot!

Az utóbbi években sajnálatosan megnőtt a falugondnoki pályát elhagyók száma. Meggyőződésünk, hogy elsősorban a kötetlen és a pihenőidőt is gyakran igénybevevő munka, az indokolatlanul csekély anyagi és erkölcsi elismerés hiánya következtében.
A falugondnoki szolgálat a falunak olyan újszerűen saját intézménye lehet, mely akkor képes igazán áldásosan működni, ha a falugondnok személye nem változik évente. A jól dolgozó és megbecsült falugondnok évről évre egyre hasznosabb és nélkülözhetetlenebb személyisége lehet a falunak. A falu egészének, az önkormányzó falu képviselő-testületének, polgármesternek és a jegyzőnek egyaránt.
Becsüljék meg munkáját, segítsék munkájában. Ezt kérjük minden lakostól, a képviselő-testület tagjaitól, polgármestertől, jegyzőtől egyaránt.

Esetleges kérdéseiket, panaszaikat, javaslataikat kérjük falugondnoki egyesületünk címére küldjék.

Üdvözlettel és tisztelettel:
Kemény Bertalan