Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

Nyugdíjba készül a falugondnok. Mikor kell megkezdeni a nyugdíjazását? Jár-e neki felmentési idő és mennyi? Erre az időre fel kell-e menteni őt a munkavégzés alól? 

A Kjt. 37/B. § szerint a közalkalmazott akkor minősül nyugdíjasnak, ha a 62. életévét betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik. (Öregségi nyugdíjra való jogosultság).

A közalkalmazott köteles tájékoztatni a munkáltatót, ha nyugdíjra szerzett jogosultságot.

Ha a falugondnok a lakóhelye szerint illetékes Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz igénybejelentést nyújt be és ennek alapján a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság a nyugdíjat megállapítja, és erről határozatot hoz, azt a munkavállaló fenti jogszabály értelmében köteles bejelenteni a munkáltatójának és kérni a felmentését.

A Kjt. 30. § /1/ bekezdés e) pontja értelmében a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt -a  felmentéssel akkor szüntetheti meg, aha a közalkalmazott a felmentés közlésének illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül.

Ennek megfelelően a Kjt. 33. § /1/ bekezdés értelmében a felmenési idő legalább 60 nap, de a 8 hónapot nem haladhatja meg.

A közalkalmazottnak nyugdíjazását minden esetben a munkáltatójának be kell jelenteni, akkor lehet megkezdeni -nyugdíjazását-, ha a nyugdíjat megállapító határozatot a munkáltató megkapta, ekkor fel lehet menteni a tényleges munkavégzés alól.

A felmentési idő:

5 év után 1 hónappal

10 év után 2 hónappal

15 év után 3 hónappal

20 év után 4 hónappal

25 év után 5 hónappal

30 év után 6 hónappal

meghosszabbodik.

A munkáltató a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól.